Köpevillkor


Köpevillkor

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för köp i Tierps Tryckeri AB:s, 556295-5806, webbtryckeri.

Allmänt 
Tierps Tryckeri AB tillhandahåller tryck- & samarbetstjänster via Internet till dess kunder i Sverige. Kund kan vara privatperson, föreningar, företag eller organisationer (gemensamt ”Kund”). Försäljning sker via webbplatsen. För beställningar, köp och leverans genom andra kanaler än TIBI gäller särskilda villkor. Genom att slutföra en beställning accepterar Kund Villkoren samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling enligt Villkoren. Tierps Tryckeri AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 10.

Priser och avgifter
Aktuella priser exkl. moms framgår i TIBI vid beställningen. Tierps Tryckeri AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25 %. Fraktavgift avgörs av försändelsens vikt och vilket postnummer leveransen skall ske till. Aktuell fraktavgift tillkommer.

Beställning och avbeställning
Beställning kan endast göras i webshopen såvida inte särskild överenskommelse träffats med Tierps Tryckeri AB. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i TIBI. När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-mejladress som Kunden angivit. Kund kan stoppa beställning om kontakt tas med Tierps Tryckeri på 0293 228 50 eller support@tierpstryckeri.se innan Tierps Tryckeri AB påbörjat tryckning av beställningen.

Betalsätt
Betalning kan ske via faktura från Tierps Tryckeri (efter godkänd registrering) eller via DIBS (kort eller faktura för förstagångskunder) Vid fakturabetalning via Tierps Tryckeri sänds denna till Kunds folkbokföringsadress (fysisk person) alternativt registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är trettio (30) dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna.

Kortköp
Vi accepterar kortköp med VISA och MasterCard/EuroCard, vi tar även emot de vanligaste svenska betalkorten. När du väljer kortköp i kassan så tas du vidare till en betalsida som hanteras av DIBS by Nets (DIBS Payment Services AB, Org. Nr 556500-5021). Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC kod. All information rörande transaktionen skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterad. När transaktionen avslutats så skickas du tillbaka till vår kassa där du får en beställningsbekräftelse. Får du problem med ditt köp, kontakta oss.

DIBS Faktura

Ett enkelt, säkert och flexibelt betalsätt.

  • Få hem dina varor innan du betalar
  • 14 dagars betalningsfrist
  • Dela upp din betalning i en takt som passar dig
  • Enkelt och säkert
Villkor
  • Väljer du att betala med DIBS faktura så skickas din faktura tillsammans med din beställning eller via e-post.
  • Fakturan ska betalas inom 14 dagar och fakturaavgift tillkommer.
  • Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad.
  • Fakturan betalar du till arvato Finance AB som är DIBS samarbetspartner. arvato Finance genomför en sedvanlig kreditkontroll och för privatpersoner sker leverans endast till folkbokförd adress.
  • Köparen ska vara 18 år gammal.
  • Är du företagskund sker leverans endast till den adress där företaget är registrerat. Företaget ska vara registrerat i samma land som köpet genomförs i. Distans- och hemförsäljningsregler gäller inte för företagskunders köp.
Dela upp din betalning

Vi erbjuder också möjligheten att dela upp betalningen av DIBS Faktura i samarbete med arvato Finance AB. På fakturan som du erhåller, kommer du kunna se ett lägsta belopp som kan betalas vid första tillfället. Fullständig information om hur delbetalningen fungerar och villkor för tjänsten kan du läsa om här: www.dibsfaktura.se/delbetalningsvillkor

För mer information om DIBS Faktura besök: www.dibsfaktura.se.
Har du ytterligare frågor eller funderingar, får du gärna ringa till oss 08-527 525 25 mån-tors mellan 9.00 – 17.00  fredagar 9.00-16.00

Leverans
Leverans anses ske när Kunds beställning lämnar Tierps Tryckeri AB. Leverans sker normalt med PostNords Företagspaket, PostNords, DHL eller egna bud- eller lastbilar. Gällande alternativ för aktuell beställning framgår av webshopen. Tierps Tryckeri AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Tierps Tryckeri AB. Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Tierps Tryckeri AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

Upphovsrätt
Kund är ensamt ansvarig för att beställning och leverans baserade på Kunds original inte utgör intrång i tredje mans upphovs- eller annan immaterialrätt. Kund ska hålla Tierps Tryckeri AB skadeslös för eventuella krav från tredje man till följd av utförande av beställning från Kund.

Reklamation 
Om Tierps Tryckeri AB levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera skriftligen till Tierps Tryckeri AB som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I förhållande till Kund som är privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Ansvar
Kund ansvarar själv för kvaliteten på det original som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst Kund beställer såvida inte kunden beställt tjänsten anpassning & design av Tierps Tryckeri AB. Kund förklarar sig införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form. Utöver vad som framgår av Villkoren och, för Kund som är privatperson konsumenttjänstlagen, har Tierps Tryckeri AB inget ansvar för fel, brister eller förseningar. Tierps Tryckeri AB ansvarar varken för direkt eller indirekt skada. Tierps Tryckeri AB reserverar sig för eventuella fel i webshopen.

Ändring av Villkoren
Vid var tid gällande Villkor framgår av webshopen. Tierps Tryckeri AB har rätt att ändra Villkoren på eget initiativ. Efter att Kund gjort beställning äger Tierps Tryckeri AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

Personuppgiftsbehandling
Tierps Tryckeri AB behandlar namn-, e-mejl-, adress och andra uppgifter Kund som är privatperson uppgivit vid registrering eller beställning, vid fakturabetalning även personnummer. Tierps Tryckeri AB behandlar vidare uppgifter om sådan Kunds beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Läs mer här..
Personuppgifterna behandlas under den tid Kund har en relation med Tierps Tryckeri AB samt under en tid därefter då Kund kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans.
Kund kan anmäla till Tierps Tryckeri AB att hens personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om Kund vill avsluta sin relation med Tierps Tryckeri AB direkt efter köp och leverans tar Tierps Tryckeri AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till personuppgifter@teirpstryckeri.se. Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Kund som är privatperson lämnar genom att acceptera Villkoren sitt samtycke till Tierps Tryckeri AB:s
personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.

Tvist
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster Tierps Tryckeri AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med Kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Kund som är privatperson hänvisar Tierps Tryckeri AB till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Tierps Tryckeri AB följer ARN:s rekommendationer.