Hållbarhet

Vi tänker på framtiden

Hållbarhet & Miljö

Hänsynstagande till miljö och hållbarhet är viktigt för oss. Vi väljer i första hand papper från miljöcertifierade pappersbruk i de nordiska länderna. Vi är miljöcertifierade enligt ISO standard 14001.
Det är särskilt viktigt för oss att hela tiden sträva efter att förbättra våra kvalitetsmål. Därför har vi certifierade miljö- och kvalitetssystem. Tierps Tryckeri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO-standard 9001.

Certifikat 14001 2015

Hållbarhet

För att alltid vara uppdaterade har vi löpande utbildning i vårt miljöarbete.
Vi tar också vårt sociala ansvar och väljer om möjligt spårbarhetsmärkt papper som främjar ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Vi är övertygade om att detta kommer att spela en allt viktigare roll när du väljer samarbetspartner. Huvudsyftet med vårt miljöarbete är att åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vår tryckeriverksamhet. Vår verksamhet består av offset- och digitaltryck samt storformatprinting på i huvudsak papper.

Miljön

För en hållbar framtid!
Vi har valt att klimatkompensera våra pappersinköp från Antalis.

Avgiften går raka vägen till Plan Vivos plantering och skogsvårdsprojekt i Mocambique. Det innebär att samma mängd koldioxid som släppts ut vid tillverkning och transport av ditt papper binds in i de nyplanterade träden. Läs mer på Antalis hemsida