Hållbarhet

Miljöarbetet för Tierps Tryckeri AB


Huvudsyftet med vårt miljöarbete är att åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vår tryckeriverksamhet. Vår verksamhet består av offset- och digitaltryck på i huvudsak papper. Trycket sker i både färg och svartvitt.

Alla medarbetare ska ha god kunskap om våra ledningssystem inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt brandskydd.
Vi ska uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa samt integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.
Vi ska kontinuerligt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark för en hållbar utveckling.
Vi ska i upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån ta hänsyn till miljöpåverkan.
Vi ska sträva efter att arbeta med återvinningsbart råmaterial.

Hallbarhet2

Vi tar ansvar


Från ett träd till ett annat
När du väljer att klimatkompensera ditt papper går avgiften raka vägen till Plan Vivos plantering och skogsvårdsprojekt i Mocambique. Det innebär att samma mängd koldioxid som släppts ut vid tillverkning och transport av ditt papper binds in i de nyplanterade träden. Läs mer på Antalis hemsida.

Kvalitetspolicy för Tierps Tryckeri AB

Syftet med företagets kvalitetspolicy är att nu och i framtiden kunna tillgodose våra kunders behov av modern och kostnadseffektiv trycksaksframställning och att leverera enligt kundens förväntningar och krav.

Vi skall därför alltid:
Erbjuda våra kunder hög och jämn kvalité på levererade produkter.
Eftersträva hög kompetens under hela processen från offert till leverans och kundens godkännande eller eventuella reklamation.
Hålla en kontinuerlig dialog med kunden genom personliga kontakter & möten.
Driva och stimulera kompetensutveckling inom hela företaget så att våra kunder alltid kan garanteras bästa möjliga lösningar.


Certifikat:

Tierps Tryckeri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO-standard 9001 (Certifikat nr: 9001-0371-1) & miljöcertifierade enligt ISO standard 14001 (Certifikat nr: 14001-0371-1)