Design

Design & Kommunikation


Tierps Tryckeri är er resurs när ni önskar en helhetslösning.
Vi har både kunskapen och verktygen för att producera och publicera originalet i såväl tryckt som digitalt media.

Grafisk form och originalproduktion
Med utgångspunkt från att du har idén, bilden och texten gör vi grafisk form, layout och original. Många av våra kunder vill att vi är med från början med original och idéer. Det gör att vi nu kallar oss både produktionsbyrå och tryckeri..


Bildretuch och montage
Vi hjälper dig att redigera färger i bilder, retuschera bort eller montera och lägga till information. Med ett kort avstånd från original till tryck kan vi snabbt producera ett första exemplar av din trycksak som tryckkorrektur där du exakt ser hur slutprodukten kommer att se ut. Med ett sådant arbetsflöde kan du känna dig trygg hos oss.

Crossmedia
Crossmedia är en tjänst som gör det möjligt för dig att kommunicera individanpassade budskap i flera kanaler samtidigt. Med andra ord, varje kund får sitt eget unika utskick. Kombinationen är oslagbar. Crossmedia lämpar sig väl till inbjudningar, påminnelsehantering i samband med inbjudningar, reklamkampanjer, tävlingar, marknadsundersökningar mm. Vi utgår ifrån en kunddatabas. Antingen din eller en som köpts in. Här finns all information som behövs om dina kunder för att kunna starta en dialog. Samtliga utskick är personanpassade i både bild och språk..


Vill du veta mer?

Kontakta oss enligt nedan
Följ oss gärna på Sociala Medier